Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

IV.
Doba uchování údajů

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

VI.
Vaše práva

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

VIII.
Závěrečná ustanovení